Workshop Brown Paper Audit met als thema KKNF 2.0

16 november 2018

Het bestuur van de KKNF nodigt u van harte uit voor de inspiratieworkshop Brown Paper Audit op vrijdag 16 november 2018. De workshop zal worden gegeven door het Team BrownPaperAudit.nl uit Rosmalen.

Wat is een Brown Paper audit?
Dit is een auditmethode waarbij mensen die met elkaar samenwerken in een proces, worden uitgenodigd om het proces en de onderliggende procedures uit te werken en te verbeteren op het gebied van samenwerken, het voorkomen van verspillingen en het verhogen van de klantwaarde.

Deze auditvorm leent zich vooral voor processen waarbij meerdere functionarissen of afdelingen betrokken zijn. Daarmee is dit een aanpak die meerdere deelprocessen in één audit kan combineren.

De auditsessie vindt plaats onder begeleiding van een auditor. Op een groot vel bruin papier wordt de audit in een aantal gestructureerde stappen voorbereid, uitgevoerd en vastgelegd. Deelnemers uit één procesketen gaan gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van de werkelijkheid. Het eindresultaat van de audit: duidelijk inzicht en overzicht van de verbeteracties naar prioriteit, risico en oplossend effect.

De Brown Paper Audit is een aanvulling op reguliere interne audits. Het betrekt in grote mate de deelnemers bij het totale bedrijfsproces en helpt om gestructureerd te komen tot de aanpak van knelpunten. Het verschuift de focus van de audit van 'controleren' naar actief verbeteren.

Wat houdt de workshop in?
De highlights van de Brown Paper Auditmethode worden uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op een aantal concrete praktijkvoorbeelden en uitwisselingen van eerdere ervaringen met deze methode. Ook wordt ingegaan op succesfactoren van audits.
Daarna gaan we zelf een Brown Paper Audit uitvoeren en ervaren we zelf welke vaardigheden nodig zijn om een dergelijke audit te begeleiden. Als auditonderwerp kiezen we onze eigen processen van KKNF: hoe kunnen we onze werkzaamheden zó inrichten dat er maximaal waarde gecreëerd wordt voor de leden? Wat zijn de risico's en kansen? Hoe kunnen we die maximaal benutten? Wat moeten we daarvoor doen?

Voor wie is de Brown Paper Audit?
Iedereen die op zoek is naar vernieuwing binnen managementsystemen en auditing.
En heb jij de rol als interne auditor en ben je op zoek naar een verfissende aanpak van interne audits dat helpt om kwaliteitsmanagement aanwezig te laten zijn binnen de totale interne organisatie? Dan is deze aanpak een mooie aanvulling op de bestaande interne audittechnieken.

Ook interessant voor:
Operationeel managers / COO; Kwaliteitsfunctionarissen; Arbo- en Milieufunctionarissen; Kwaliteitsmanagers; Afdelingsmanagers; Projectmanagers; Programmamanagers.

Programma
13:30: Inloop Workshop
13:45: Introductie Brown Paper Audit
14:15: Groepsproces ter voorbereiding op de Brown Paper Audit
14:45: De Brown Paper Audit toepassen in de prakijk
17:15: Plenaire afsluiting van de middag

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden als u een webaccount heeft. U klikt op inloggen en verstrekt uw mail en wachtwoord. Vervolgens klikt u op de Activiteiten-pagina op 'Aanmelden'. 
Heeft u nog geen webaccount dan kunt u dit aanvragen middels de 'Registreren'-button bovenaan elke pagina van onze website.

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Minny Aarten: minny.aarten@kknf.nl

 

Bestand

Kwaliteit in Bedrijf - editie 2018 - april Brown Paper Audit webversie.pdf (1.89 mb.)

In het aprilnr. van het vakblad Kwaliteit in Bedrijf is een artikel opgenomen over de Brown Paper Audit.

Locatie

De Melkfabriek

Peizerweg 2 9496 PC Bunne