ALV + Workshop Agile en Scrum

8 maart 2019

Inschrijven voor deze activiteit

Het bestuur van de KKNF nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een introductieworkshop over Agile en Scrum op vrijdag 8 maart 2019.

ALV
De ALV, met zijn eigen Agenda, zal ongeveer drie kwartier in beslag nemen.
Hierna vervolgen we de bijeenkomst met de workshop.

Workshop
Voor veel organisaties is het een uitdaging om te voldoen aan de steeds sneller veranderende klantvraag. Het moet transparanter, sneller, beter en tegen minder kosten. Hierop reageren organisaties met steeds slimmere manieren van organiseren, communiceren en samenwerken. Agile en Scrum helpen hierbij!

Maar wat is Agile en Scrum precies?
Hoe kan ik hier gebruik van maken buiten ICT?
Wat betekent dit voor mij en mijn organisatie?
Welke non-ICT oplossingen zijn beschikbaar?
Allemaal vragen die expliciet aan bod komen tijdens deze leuke en actieve introductieworkshop.

Wat is Agile?
Agile is niet nieuw. Het is een doorontwikkeling van bekende methodieken. Het is gestoeld op dezelfde principes als bijvoorbeeld Lean. Agile is een manier van werken waarin multidisciplinaire teams op een flexibele en kort cyclische manier met elkaar samenwerken. Het liefst heel visueel en transparant. Met de klantwens centraal, net als bij Lean.

Wat is Scrum?
Scrum is misschien de bekendste methodiek gebaseerd op Agile principes. Het is een methodiek waarin de PDCA-cyclus zo snel mogelijk doorlopen wordt. Scrum kent hiervoor een eigen aanpak met verschillende rollen, lijstjes en bijeenkomsten. Met Scrum worden snel resultaten geboekt met toegevoegde waarde voor de klant.

Agile in de praktijk
Agile wordt pas echt interessant als je het toepast op alle facetten van je bedrijfsvoering. Dan neem je bijvoorbeeld ook de rollen van de financiële afdeling of die van de planning mee in de multidisciplinaire teams. De 'muurtjes' tussen de afdelingen zullen dan tot het verleden behoren! In de praktijk blijkt dat deze manier van werken veel leuker en uitdagender is voor de medewerkers. De organisatie als geheel merkt dat zij sneller reageert op een veranderende klantvraag of andere ontwikkelingen en flexibeler en besluitvaardiger wordt. Uiteindelijk leidt dit tot een beter bedrijfsresultaat.

Programma
13:00: ALV 
13:45-14:00:  Pauze
14:00-17:30: Workshop Agile en Scrum Introductie

In de workshop nemen we de deelnemers mee in de Agile-filosofie. We bespreken samen hoe iedereen de principes en waarden van deze filosofie in hun dagelijkse werk kan toepassen. Hierna presenteren we de methodiek Scrum met de verschillende rollen, lijstjes en bijeenkomsten. Scrum brengen we daarna samen in de praktijk zodat de deelnemers de positieve effecten van kort cyclisch werken en opleveren ervaren. Na dit actieve en leuke gedeelte vormen we samen in een dialoog een beeld over de mogelijke toepassing van Scrum in de organisaties van de deelnemers.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden als u een webaccount heeft. U klikt op inloggen en verstrekt uw mail en wachtwoord. Vervolgens klikt u op de Activiteiten-pagina op 'Inschrijven voor deze activiteit'. Heeft u nog geen webaccount dan kunt u dit aanvragen middels de ‘Registreren’-button bovenaan elke pagina van onze website.

Deelname is kosteloos voor leden.
Introducés zijn welkom a € 20,00 

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Minny Aarten op mailadres: minny.aarten@kknf.nl

Graag tot ziens op vrijdag 8 maart!
Bestuur KKNF

 

Info over de Sprekers: 
De workshop wordt verzorgd door Remko Tieman en Davey Lufting van Q-Consult Progress Partners.
Q-Consult Progress Partners is een organisatieadviesbureau dat sinds 1988 bestaat en vanuit de kernexpertise procesbeheersing (ISO 9001) is uitgegroeid tot een bureau dat ook bedrijven traint, begeleidt en coacht op gebied van proces- en organisatie-optimalisatie met behulp van Agile, Lean, Scrum en Six Sigma.

Remko Tieman – senior en partner Q-Consult Progress Partners: “Goed organiseren voor je ergens aan begint en dan doorgaan.”
"In de meer dan 15 jaar bij Q-Consult train, begeleid en coach ik bedrijven voornamelijk in industrie, bouw en infra. Vaak bestaat dit uit drie pijlers: het optimaliseren van processen en projecten (bijv. met Lean, Scrum en Six Sigma), het verhogen van de flexibiliteit van organisaties (bijv. met Agile en SAFe) en het creëren van leiderschap en voorbeeldgedrag bij medewerkers van directie tot de werkvloer (bijv. door coaching & verandermanagement). Ik kies graag voor een flexibele aanpak met heldere kaders voor ogen. Persoonlijk coachen van anderen en gezamenlijk delen van plezier en successen vind ik erg belangrijk. Ik verbind graag mensen met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en tot nieuwe inzichten komen die baanbrekend werken. Daarom organiseer en faciliteer ik regelmatig trainingen, workshops en bijeenkomsten." 

Davy Lufting – consultant en trainer Q-Consult Progress Partners: “Lol hebben in je werk en tegelijkertijd mooie resultaten boeken, wie wil dat nou niet?”
"Ik hou van optimaliseren, nieuwe dingen uitproberen en problemen oplossen. Het is mijn passie om dit over te brengen naar de mensen om mij heen. Mijn aanpak kenmerkt zich door een kritische, maar mensgerichte houding waarbij ik mensen prikkel om problemen en knelpunten niet te accepteren maar hier wat aan te doen. Mijn overtuiging is dat grote resultaten worden bereikt door het nemen van kleine stappen. En juist het nemen van deze kleine stappen kunnen we allemaal en daar kunnen we vandaag al mee beginnen! Ik krijg er dan ook energie van om mensen hierin te begeleiden. Vragen als ‘Waar staan we nu?’, ‘Waar willen we naartoe?’, en ‘Welke stappen kan ik nu concreet zetten?’ zijn essentiële vragen waar we met behulp van onder andere Agile, Lean en Scrum samen antwoord op zoeken."

 

Locatie

De Melkfabriek

Peizerweg 2 Bunne