Bijeenkomst over ISO 9001-norm: de leveranciersbeoordeling

29 oktober 2019

Inschrijven voor deze activiteit

Graag nodigen wij onze leden uit voor een bijeenkomst over de aanpak van inkoop en leveranciersbeoordeling op 29 oktober 2019.
In onze WhatsApp-groep is korte tijd geleden een aantal vragen gesteld over het proces van leveranciersbeoordeling. Diverse leden vinden het zinvol hier een bijeenkomst aan te wijden en met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen.
De bijeenkomst is samen met Tineke Jonker, Adviseur Beleid, Kwaliteit en Veiligheid van Dialyse Centrum Groningen en Siska Drent, Kwaliteitscoördinator van afdeling Genetica van UMCG, voorbereid.  

Doel en opzet
Doel: meer handvatten mee naar werk nemen om vorm te geven aan de leveranciersbeoordeling, passende binnen ieders eigen setting en bedrijf. Maar ook geschikt om je eigen leveranciersbeoordeling te evalueren.
Doelgroep: zowel dienstverlenend als productie.
Methode: interactief, veel ruimte voor eigen inbreng (wordt ook verwacht), open staan voor suggesties van anderen en meedenken met anderen.
Inhoud: Wat is de nut en noodzaak van een leveranciersbeoordeling? Hoe kan ik de normen vertalen naar mijn organisatie? Maar ook: evaluatie en toetsing van de huidige leveranciersbeoordeling, hoe heb ik de normen vertaald? Wat gaat goed (delen van successen), waar kan het nog beter/slimmer/praktischer? 

Voorbereiding overleg
Een voorbereiding van dit overleg, zoals bijvoorbeeld mee nemen van documentatie of power point sheets om e.e.a. te kunnen laten zien ter verduidelijking van de gang van zaken in jouw organisatie, achten wij van belang om het maximale uit deze bijeenkomst te halen.

Programma
14.30-14.45: Inloop/koffie/thee
14.45-15.00: Welkom/introductie/inleiding (korte uitleg van DCG)
15.00-16:45: ISO 9001-norm vertalen naar praktijk van leveranciersbeoordeling en vice versa (halen en brengen, delen van kennis, ‘best practice’)
16.45-17.00: Afsluiting/evaluatie bijeenkomst/evt. vervolg of opvolging bespreken

Aanmelden & Kosten
Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Dus schrijf je snel in!
Bij meer belangstelling zal een extra bijeenkomst worden georganiseerd.

Je kunt je online aanmelden als je een web account hebt. Klik op inloggen en verstrek jouw mail en wachtwoord. Vervolgens klik je op de Activiteiten-pagina op 'Aanmelden'. Heb je nog geen web account dan kun je dit aanvragen middels de ‘Registreren’-button bovenaan elke pagina van onze website.

Deelname voor leden is kosteloos.
Deelname voor niet-leden bedraagt € 25

Vervoer
P&R 
Parkeren in Parkeergarage Noord

Locatie
DCG, Hanzeplein 1, Ingang 47
Melden bij de receptie op de 3e verdieping

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Minny Aarten: minny.aarten@kknf.nl

Locatie

Dialyse Centrum Groningen

Hanzeplein 1, Ingang 47