Bedrijfsbezoek NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden & bijeenkomst over Design Based Education en Kwaliteitszorg & ALV

3 april 2020

Op 3 april a.s. zijn we uitgenodigd door Abram Kok van de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden alwaar we bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland, het concept van Design Based Education en de invulling die aan kwaliteitszorg wordt gegeven. Tevens worden we gevraagd mee te denken en te discussiëren over verbetering van kwaliteitsvraagstukken.

Na de workshop en discussie krijgen we een rondleiding door de Hogeschool.

Tot slot is er voor degenen die dat wensen de mogelijkheid à € 25 te dineren in het opleidingsrestaurant van de Hogere Hotelschool van het NHL. Zeker een aanrader!
Hiervoor kan men zich apart opgeven. 

Het middagprogramma start met onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die ca. een half uur in beslag zal nemen.

Programma
13:00 - 13:45: ALV
13:45: koffie / thee 
14:00 - 14:45 Presentatie NHL Stenden over de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs
15:00 - 16:30 Workshop en discussie over Design Based Education en de Kwaliteit in het onderwijs (hoe kijken de leden daar tegenaan; suggesties voor verbetering) 
16:30 - 17:30 Rondleiding door de hogeschool
17:30 - 18:00 Borrel en napraten
18:00 - 20:00 Mogelijkheid tot diner in restaurant Wannee van de Hogere Hotelschool voor € 25,00
Opgave hiervoor apart van de opgave voor het middagprogramma.

Inlezen 
Voor het verkrijgen van informatie over DBE, de instellingstoets Kwaliteitszorg en NHL Stenden Hogeschool verwijzen wij hierbij naar de volgende sites:
https://www.stendenblogs.com/klaas-wybo-vander-hoek/blogs/design-based-education-dbe-het-onderwijsconcept-van-nhl-stenden
https://www.nhlstenden.com/studeren-bij-nhl-stenden/over-ons-onderwijssysteem
https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/instellingstoets-kwaliteitszorg-itk  

Aanmelden & Kosten
Je kunt je online aanmelden als je een web account hebt. Klik op inloggen en verstrek jouw mailen wachtwoord. Vervolgens klik je op de Activiteiten-pagina op 'Aanmelden'. Heb je nog geen web account dan kun je dit aanvragen middels de ‘Registreren’-button bovenaan elke pagina van onze website. 

Deelname voor leden is kosteloos.

Parkeren
Je kunt je auto parkeren op een van de drie parkeerterreinen van NHL Stenden:

achter Rengerslaan 8;
tegenover Rengerslaan 10;
achter het zwembad De Blauwe Golf (gratis parkeren).

De parkeerterreinen zijn 24 uur per dag geopend. 
Een uitrijkaart voor de betaalde parkeerterreinen is te verkrijgen bij Abram Kok na afloop van de bijeenkomst.

Openbaar vervoer
Vanaf het busstation Leeuwarden (naast het NS-station) neem je lijn 612 naar NHL Stenden. Stap na ongeveer tien minuten uit bij de halte 'NHL Stenden Hogeschool', de tweede halte op de Rengerslaan.

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Minny Aarten: minny.aarten@kknf.nl

Oproep van NHL Stenden
NHL Stenden zoekt bedrijven om mee samen te werken. Haar studenten voeren elk studiejaar meerdere projecten uit gebaseerd op Design Based Thinking in een aantal richtingen. Bijvoorbeeld Operations & Supply Chain Management, International Financial Management, Marketing and Sales of Organization and People. NHL Stenden zou het fijn vinden als een aantal bedrijven zich voor langere tijd aan hun zou kunnen verbinden en af en toe samen wil werken met een groep studenten.
Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij Abram Kok via: abram.kok@nhstenden.com.

Locatie

Leeuwarden

Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden