Interne Audit Training: april - juni 2020

23 april 2020

Inschrijven voor deze activiteit

Een praktische benadering voor het plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en terugkoppelen van interne audits!

Doelstelling
Om de doeltreffendheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen beoordelen is het uitvoeren van interne kwaliteitsaudits vereist. De interne audits hebben betrekking op zowel de wijze waarop het kwaliteitsmanagementsysteem (duidelijk­heid, volledigheid, consistentie, transparantheid en actualiteit) is vastgelegd, als het functioneren van het systeem in de praktijk. Niet in de laatste plaatst dient een goede audit als gereedschap voor verbetering van de organisatie!

Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat:

 • ­gestructureerd en opbouwend kwali­teitsaudits uit te voeren­­;
 • (winst)verbeteringen te formuleren en aan te geven hoe deze te realiseren;
 • een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De deelnemers ontvangen na afloop het interne auditor certificaat indien de uitgevoerde opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld.

Doelgroep
Leden van de KKNF en belangstellenden, die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. De organisatie is ISO9001:2015, ISO14001:2015, VCA of HKZ gecertificeerd of werkt met het INK-model.

Vooropleiding / ingangsniveau
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • kennis hebben genomen van de betreffende normen/ modellen en/of van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een positieve houding hebben ten op­zichte van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • affiniteit hebben met het in kaart breng­en van processen.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Beknopte trainingsinhoud
De onderwerpen die tijdens de audittraining aan de orde komen zijn:

Dagdeel 1:

 • wat is kwaliteit?
 • hoe is het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie opgezet?;
 • wat is een audit?;
 • de doelen van kwaliteitsaudits;
 • de betreffende normen/ modellen (ISO9001:2015, ISO19011) belicht vanuit de auditors-visie;

Dagdeel 2:

 • het audittraject: planning, voorbereiding, uit­voering, rapportage, maat­regelen ter verbetering en opvolging;
 • het opstellen van vragenlijsten;
 • interviewtechnieken en terugkoppeling over de wijze waarop audits zijn uitgevoerd;

Dagdeel 3:

 • efficiënt en effectief rapporteren;
 • hoe verbeteringen door te voeren;
 • in kaart brengen in hoeverre verbeteringen geleid hebben tot prestatieverbeteringen (prestatie indicatoren).

Trainingsvorm / werkwijze
De training wordt blended gegeven, dat wil zeggen dat de deelnemer vooraf aan een bijeenkomst online training volgt op Skoledo.com. In de Online training leer je belangrijke kennis omtrent audits en doe je inzichten op. Tijdens de bijeenkomsten ontwikkel je vaardigheden die belangrijk zijn voor een auditor. Het aantal deelnemers per groep is daarom maximaal twaalf. In de training zullen op de praktijk gebaseerde auditsituaties­­ behan­deld worden, conform de ISO 19011. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ter voorbereiding op de bijeenkomsten diverse opdrachten binnen de eigen organisatie uitvoeren en ter beoordeling inleveren.

Begeleider
Gosse Korte is trainer/ organisatieadviseur bij Skoledo b.v. te Zwolle. Daarnaast verzorgt hij diverse (post-)HBO opleidingen op het gebied van kwaliteitsmanagement, logistiek en organisatiekunde. In zijn dagelijkse praktijk komt hij regelmatig in aanraking met het uitvoeren van interne audits.

Data 
Dagdeel 1: 23-04-2020, van 9.00 tot 12.30 uur
Dagdeel 2: 15-05-2020, van 9.00 tot 12.30 uur
Dagdeel 3: 03-06-2020, van 9.00 tot 12.30 uur

Plaats
Groningen (of omgeving)

Kosten       
€ 575,- euro voor leden
€ 750,- euro voor niet-leden

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Minny Aarten: minny.aarten@kknf.nl

Locatie

Groningen (of omgeving)