Lean Six Sigma Green Belt: april - oktober 2020

23 april 2020

Inschrijven voor deze activiteit

KKNF en Skoledo.com bieden een unieke kans om de Lean Six Sigma Green Belt certificering te behalen! Het betreft een blended opleiding, dat wil zeggen online training in combinatie met bijeenkomsten waarin de praktijk centraal staat.

Doelstelling
Steeds meer organisaties implementeren Lean Management en Six Sigma (al dan niet in combinatie met elkaar) om de prestaties te verbeteren. Op deze Lean Six Sigma training leren leidinggevenden, managers, procesbeheerders, functioneel beheerders en overige professionals hoe klanten beter en efficiënter bedient kunnen worden door processen systematisch te verbeteren.

Een Green Belt opleiding is bedoeld voor deelnemers die verantwoordelijk zijn of worden voor verbeterprojecten/ procesverbetering binnen de eigen organisatie. Middels Lean Six Sigma verbetert men de resultaten van de organisatie door de processen te verbeteren. Oorzaken van defecten of fouten worden systematisch ontdekt en verwijderd, om zo de variatie in de processen te reduceren. Processen worden efficiënt ingericht en uitgevoerd.

In deze Green Belt training leert u de methode en technieken van Lean Six Sigma toe te passen binnen uw eigen organisatie zodat u verbeterprojecten volgens DMAIC kunt uitvoeren.

Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat:

 • Te benoemen wat Lean Six Sigma is, wat DMAIC is en welke technieken hierbij gebruikt worden, zoals CTQ, SIPOC, Statistische tools (MSA, Control charts. Cp/ Cpk, Boxplots etc.), Visgraatdiagram, VSM, GAP-analyse en PICK-schema.
 • Na deze training beheerst u technieken waarmee u processen efficiënter kunt inrichten en fouten kunt reduceren.
 • U leert Lean Six sigma projecten op te zetten en uit te voeren.
 • U leert een verbeterteam leiden
 • U leert om te gaan met veranderstrategieën

De deelnemers ontvangen na afloop een Lean Six Sigma Green Belt-certificaat indien het examen en het DMAIC-project met een voldoende zijn beoordeeld.

Doelgroep
Leden van de KKNF en belangstellenden, die betrokken zijn bij het verbeteren van klanttevredenheid en bedrijfsprocessen.

Vooropleiding / ingangsniveau
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij:

HBO Bedrijfskundige kennis hebben;

 • kennis hebben genomen van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem;
 • ­affiniteit hebben met het in kaart breng­en en analyseren van processen.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Beknopte trainingsinhoud
De bijeenkomsten vinden circa eens in de twee weken plaats. Tijdens de eerste dag wordt er kennis gemaakt met Lean Six Six Sigma. Op de tweede bijeenkomst wordt de Define-fase uitgewerkt. Vervolgens staat de volgende dagen steeds een volgende fase uit de Lean Six Sigma methodologie (DMAIC) centraal. Tussen elke bijeenkomst werken de deelnemers aan de online training Lean Six Sigma Green Belt op Skoledo.com en aan hun project.Op de laatste bijeenkomst presenteert men aan elkaar het project en wordt de training afgesloten.

Onderwerpen
Bijeenkomst 1:

 • Inleiding Lean Six Sigma
 • Wat is Lean?
 • Wat is Six Sigma?
 • Projectstructuur: Champion, Master Black Belts, Black Belts, Green Belts, Yellow Belts
 • De stappen: DMAIC

Bijeenkomst 2:

 • De Define-fase
 • VOB: missie, visie, strategie, doelen
 • VOC: waarde voor de klant
 • Voorstel procesverbetering (charter)
 • SIPOC

Bijeenkomst 3:

 • Terugblik
 • De Measure-fase
 • Welke data?
 • Meetsysteem
 • MSA
 • Meetplan
 • Meetprocedure

Bijeenkomst 4:

 • Terugblik
 • De analyse-fase
 • Wat zijn de prestaties?
 • Zijn de prestaties stabiel?
 • Is het proces capabel?
 • Wat heeft invloed op de prestaties?
 • Visgraatdiagram
 • FMEA
 • Valuestream map
 • Oorzaak-gevolg boom
 • Spreidingsdiagram
 • GAP-analyse

Bijeenkomst 5:

 • Terugblik
 • De analyse-fase
 • Wat zijn de prestaties?
 • Zijn de prestaties stabiel?
 • Is het proces capabel?
 • Wat heeft invloed op de prestaties?
 • Visgraatdiagram
 • FMEA
 • Valuestream map
 • Oorzaak-gevolg boom
 • Spreidingsdiagram
 • GAP-analyse

Bijeenkomst 6:

 • Terugblik
 • De Improve-fase
 • Oplossingen voor knelpunten
 • PICK-schema
 • Verandermanagement
 • 8 stappen naar verandering
 • Weerstand
 • Communicatie tijdens de verandering

Bijeenkomst 7:

 • Terugblik
 • De Control-fase
 • Het borgen/ verankeren van de verandering
 • Control charts en OCAPS
 • Gedrag beïnvloeden
 • Het uitvoeren van procesaudits

Bijeenkomst 8:

 • Terugblik
 • Eindpresentaties

Certificaat: bij een voldoende op het examen en op het project ontvangt u het Green Belt certificaat.

Trainingsvorm / werkwijze
De training wordt blended aangeboden, dat wil zeggen Online training en bijeenkomsten. De opzet van de training is conform ISO 13053. Tijdens de bijeenkomsten zullen op de praktijk gebaseerde situaties­ behan­deld worden. De verhouding theorie/praktijk zal ongeveer 30/70 zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ter voorbereiding op de bijeenkomsten diverse opdrachten binnen de eigen organisatie uitvoeren en ter beoordeling inleveren.

Studiebelasting: 110 uur
Online training op Skoledo.com: 40 uur
Bijeenkomsten: 28 uur
Project uitvoeren: 42 uur

Begeleider
Gosse Korte is trainer/ organisatieadviseur bij Skoledo b.v. te Zwolle. Daarnaast verzorgt hij diverse (post-)HBO opleidingen op het gebied van kwaliteitsmanagement, logistiek en organisatiekunde. In zijn dagelijkse praktijk komt hij regelmatig in aanraking met het uitvoeren van Lean Six Sigma projecten.

Data
Dagdeel 1: 23-04-2020, van 13:00 tot 16:00 uur
Dagdeel 2: 14-05-2020, van 13:00 tot 16:00uur
Dagdeel 3: 03-06-2020, van 13:00 tot 16:00 uur
Dagdeel 4: 18-06-2020, van 9.00 tot 12.30 uur
Dagdeel 5: 03-09-2020, van 9.00 tot 12.30 uur
Dagdeel 6: 17-09-2020, van 9.00 tot 12.30 uur
Dagdeel 7: 01-10-2020, van 9.00 tot 12.30 uur
Dagdeel 8: 15-10-2020, van 9.00 tot 12.30 uur

Plaats           
Groningen (of omgeving)

Kosten
€ 1750 voor leden
€ 2150 voor niet-leden

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Minny Aarten: minny.aarten@kknf.nl

Locatie

Groningen (of omgeving)