Verslag Workshop Brown Paper Audit met als thema KKNF 2.0 op 16 nov. 2018

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 16 nov. j.l. heeft de KKNF  samen met het team van BrownPaperAudit.nl een workshop georganiseerd over de methodiek van een Brown Paper Audit. De trainers Emiel Kort en Jan-Bert van de Water van BrownPaperAudit.nl startten de workshop met een korte uiteenzetting van inhoud en opzet van deze manier van auditen. Vervolgens is er geoefend met deze auditaanpak, toegepast op een drietal KKNF-processen. 

De workshop is als zeer leerzaam en inspirerend ervaren. De resultaten van de praktijksessie neemt het bestuur mee in haar voorstellen naar de leden over de organisatie van de vakkring, het aanbod aan activiteiten, de communicatie en interactie met (potentiële) leden en de interactie met bedrijven en netwerkpartners.

Lees hier het hele verslag

 

0 reacties