Bijeenkomst over ISO 9001-norm: de leveranciersbeoordeling

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 29 oktober vond een zeer geslaagde bijeenkomst plaats over de aanpak van inkoop en leveranciersbeoordeling bij gastbedrijf Dialysecentrum Groningen. Ervaringen en kennis werden tussen een 13-tal aanwezige leden uitgewisseld, werkzaam in onder meer gezondheidszorg, (chemische) industrie en sociale werkvoorziening.

Het initiatief voor deze bijeenkomst is ontstaan in onze WhatsApp-groep waar korte tijd geleden een aantal vragen waren gesteld over het proces van leveranciersbeoordeling.

De bijeenkomst is samen met Tineke Jonker, Adviseur Beleid, Kwaliteit en Veiligheid van Dialyse Centrum Groningen en Siska Drent, Kwaliteitscoördinator van afdeling Genetica van UMCG, voorbereid.

De aanleiding, aanpak en inhoud van deze bijeenkomst is dermate positief beoordeeld dat wij dergelijke bijeenkomsten in de toekomst vaker op deze wijze willen organiseren.

 

 

 

 

0 reacties