Kwaliteitskring Noord-Nederland en Flevoland (KKNF)

Doel van de vereniging

De Kwaliteitskring Noord-Nederland en Flevoland is gericht op het versterken van organisaties in de regio. Wij kiezen voor de benadering dat het niet organisaties, maar altijd mensen zijn die leren. Daarom stellen we mensen centraal door hen bij elkaar te brengen met het doel dat er kennis en ervaring wordt gedeeld met elkaar. Dat kan gebeuren tussen leden onderling (bedrijfsbezoeken, netwerkcafé’s), maar ook doordat we als Kwaliteitskring mensen uitnodigen die veel kennis op hun gebied hebben en vragen om te vertellen over hun vak (workshops, trainingen, seminars). Daarnaast bouwen we aan een gedegen netwerk waar leden de personen kunnen vinden die hen zouden kunnen helpen met de uitdagingen in hun organisatie.

Doelgroep

Binnen de KKNF zijn er diverse branches vertegenwoordigd zoals: dienstverlening, productiebedrijven, zorg en overheidsinstellingen. Momenteel hebben we ca. 120 leden afkomstig uit de provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland.

Kennisoverdracht moet vooral leuk zijn!

We denken dat kennisoverdracht niet alleen maar een zakelijke component heeft, maar ook gewoon leuk moet zijn. We zoeken dus ook naar leuke manieren om de kennisoverdracht plaats te doen vinden. We sluiten daarbij aan bij de moderne manieren van communiceren, o.a. via LinkedIn (KKNF) en Twitter (@TQMKring).

De organisatie van de KKNF is in handen van een bestuur. Speciaal voor onze leden bestaat er een ledensite (ledenportal) waar men elkaar kan opzoeken om kennis te delen en vragen te stellen aan elkaar. Bent u al lid, of is uw bedrijf lid, registreert u zich dan hier om toegang te krijgen tot de ledenportal (U kunt zich rechtsboven registreren). Bent u nog geen lid? Informeert u dan naar de mogelijkheden voor een lidmaatschap. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met ons.