9 april 2015: Verslag bedrijfsbezoek Hooghoudt en afscheid Irmgard Dechesne donderdag

door Abbe Zwaal - 0 reacties

Verslag bedrijfsbezoek en afscheidsreceptie, door Sipke Hoekstra

Op 9 april 2015 vond een bedrijfsbezoek plaats aan distilleerderij Hooghoudt in Groningen. Hooghoudt produceert dranken als jenevers, fruit jenevers, siropen, kruidenbitters en likeuren.

Ontvangst vond plaats in het bedrijfscafé dat ook de historie van het bedrijf laat zien. De historie van het bedrijf was ook het onderwerp van de bedrijfsfilm waar het bedrijfsbezoek mee startte. De bedrijfsfilm ging in op het verleden en de oorsprong van het bedrijf, dat is gestart in 1888 aan de Oosterstraat in Groningen. Het jaar daarop werd het bedrijf verplaatst naar de Kromme Elleboog. De producten zijn in de loop van jaren uitgebreid en verbreed. Inmiddels is de vierde generatie van de familie actief binnen het bedrijf.

Vervolgens gaf Niels Grootenboer een presentatie als marketing manager over de marketingstrategie van Hooghoudt. De marketing is er op gericht het jenevermerk dat van oudsher in trek is bij mannelijke senioren ook aantrekkelijk te maken voor een jongere doelgroep. Jenever wordt gemaakt via een ambachtelijk proces met een diversiteit en scala aan smaken. De verschillende producten worden via een gerichte strategie onder de aandacht gebracht van een jonger publiek om de rijke geschiedenis van het bedrijf een toekomst te geven. Hooghoudt was de eerste distilleerderij die in 1968 televisiereclame inzette om de producten onder de aandacht te brengen.

Daarna werd onder leiding van twee rondleiders een rondgang door de fabriek gemaakt. De rondleiding werd gestart met een blik op ‘Grietje’ , de handgemaakte distilleerketel die vernoemd is naar de medeoprichtster van het bedrijf.

Vanuit de distilleerderij wordt het product gebotteld in flessen die vervolgens in dozen verpakt naar de afnemers worden vervoerd.

Na de rondleiding was het de beurt aan Jolanda Nicolaas  die in de hoedanigheid van QA officer een toelichting gaf op het kwaliteitssysteem van Hooghoudt en de maatregelen die daarbinnen worden genomen om de kwaliteit van de producten te kunnen garanderen. Hun kwaliteitssysteem is gericht op het voldoen aan de eisen van de BRC-norm; dit is een norm die eisen bevat op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

Ook de hele klachtenafhandeling wordt benut om de kwaliteit te handhaven en verbeteren. Enkele jaren geleden is Hooghoudt overgestapt op het gebruik van natuurlijke ingrediënten. Een verandering in smaak heeft gelijk invloed op een toename van het aantal klachten van de consument. De ervaring leert dat de  consument enige tijd nodig heeft voordat deze is gewend aan de nieuwe smaak van een product. 

Na de rondleiding en de toelichting was er gelegenheid om ook zelf de smaak van de verschillende producten te ervaren. Niet alleen de bekende jenevers maar ook de bruine jenever zowel puur als in combinatie met een frisdrank in een mix.

Naast het bedrijfsbezoek was het een bijzondere dag vanwege het afscheid van Irmgard Dechesne. Irmgard is op 1 juli 2015 20 jaar verbonden aan de Kwaliteitskring. In deze periode heeft ze met passie en op een gedreven wijze invulling gegeven aan het werk van de Kwaliteitskring, te weten bevorderen uitwisseling van kennis en ervaring middels het organiseren van bedrijfsbezoeken en workshops. Hiertoe heeft ze contact onderhouden met tal van bedrijven, leden, besturen en ook stagiaires.

De terugloop van het aantal leden en daarmee van de financiën zijn reden om nieuwe stappen te zetten. Uitwisseling van kennis en ervaring o.a. door het organiseren van bedrijfsbezoeken en workshops blijven belangrijke onderdelen van de KKNF.

De voorzitter van de KKNF, Sipke Hoekstra, spreekt zijn dank uit voor het vele werk en de wijze waarop Irmgard dit heeft gedaan en overhandigt, om dit te onderstrepen, een bos  bloemen en een cadeau namens de Kwaliteitskring.  

 

0 reacties