19 nov. 2015: Verslag Workshop OBM en Koerskaart

door Abbe Zwaal - 0 reacties

Verslag door Sipke Hoekstra

Op 19 november 2015 was de workshop over Organizational Behaviour Management (OBM) en het gebruik van de Koerskaart. 

De workshop werd gegeven door Ingrid Duiker, zelfstandig interim manager op het gebied van organisatieontwikkeling.  Ingrid begon de workshop met het uiteenzetten van wat de  OBM-methodiek inhoudt. OBM is een praktische methodiek die de focus legt op gedragsbeïnvloeding. Het sluit zeer goed aan bij organisatieverbeteringsprogramma's als Lean, Six Sigma, ITIL, etc.

Vervolgens gingen wij samen de Koerskaart 'Business is Behaviour' spelen. De Koerskaart is een instrument om mensen met elkaar in gesprek te brengen.Het gedachtegoed van OBM werd spelenderwijs behandeld terwijl je samen een praktijk case uit werkt.

Hoe werkt het met gedrag?

Alle deelnemers waren het er over eens dat wij eigenlijk wel weten dat je het meeste bereikt als je positieve aandacht geeft aan het gedrag dat collega’s en medewerkers laten zien. Maar in de praktijk wordt nog te vaak en te veel onze aandacht gericht op procedures, op het beïnvloeden door het formuleren en communiceren van visies en beleid.

In de workshop zijn we met elkaar in gesprek geweest over hoe je gedrag planmatig kan veranderen. Enerzijds door de activatoren die het gedrag op gang brengen, te plannen maar anderzijds ook vooral door de beloning voor het bereikte resultaat te bedenken en op het juiste moment te geven.  Met behulp van de koerskaart werd deze theorie nog eens uitgelegd en werd in groepjes een case uitgewerkt.

De reacties van de deelnemers was zeer positief.  

0 reacties