ALV & Workshop ISO 9001:2015 in de praktijk

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 29 juni j.l. vond in de voormalige Melkfabriek in Bunne na de Algemene Ledenvergadering van 14:15 tot 17:45 de Workshop ISO 9001:2015 in de praktijk plaats.

In samenwerking met Q-Consult Progress Partners is in deze workshop gekeken naar verschillende manieren om invulling te geven aan een aantal belangrijke veranderingen van de nieuwe ISO 9001:2015-norm. Ook een aantal effectieve Lean-gerelateerde tools en technieken zijn hierbij aan bod gekomen.

Gastspreker van de worskhop was Davey Lufting van Q-Consult.

Bij wijze van warming-up werden 5 stellingen gepresenteerd en konden de aanwezigen hun stem via hun smartphone uitbrengen op www.kahoot.it.

Vervolgens werd een presentatie gegeven, opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

  1. Kijken naar ISO 9001:2015
  2. Praktische tools & technieken voor invulling eisen
  3. In groepen bespreken en delen van ervaringen
  4. Beste tips en ideeën vastleggen en uitwisselen tussen de groepen.

Daarbij werd ingegaan op de volgende vragen:

  • Hoe worden strategische beslissingen en de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden doorvertaald in de organisatie?
  • Hoe maken we ‘risicogebaseerd denken’ concreet in de organisatie?
  • Hoe kan prestatie-management een goede bijdrage leveren aan de gewenste procesbenadering uit de ISO 9001:2015-norm?
  • Welke vormen van continu verbeteren zijn er en hoe worden PDCA-cycli op verschillende niveaus in de organisatie aan elkaar gekoppeld?

 

Rond 17:45 is de workshop besloten met een dankwoord aan onze gastspreker Davy Lufting.

Uit de ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat men de workshop goed tot uitstekend heeft beoordeeld. Het gemiddelde cijfer is een 8,73.

Een selectie van de vermelde pluspunten: Directe heldere praktische informatie; Quiz en gesprekken: interactief; Kennis delen met andere organisaties;  Voldoende ideeën opgedaan + contacten met andere leden gemaakt; Veel tools; Interactief punten uit ISO besproken met mensen uit verschillende organisaties.

Suggesties om te verbeteren: Dat er meer zou worden verteld over de problemen bij invoer van 2015; Meer tijd voor interactie: laatste deel beetje weinig tijd; Time management groepsgesprekken.

De genoemde pluspunten en verbeterpunten worden door het bestuur meegenomen in de organisatie van volgende bijeenkomsten.Gezien de enthousiaste reacties van de aanwezigen zullen we zeker overwegen deze workshop een vervolg te geven.

 

0 reacties