Ronde tafel over invulling QA en QC in productieorganisatie bij BASF Heerenveen

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 12 oktober j.l. was de KKNF door Niels Kuil (TQM Manager) en Goffe Walsweer (Quality Assurance Coördinator) van BASF te Heerenveen uitgenodigd voor een ronde tafel bijeenkomst over het vraagstuk betreffende de invulling van de QA (Quality Assurance) en QC (Quality Control) functie in een productieorganisatie.

Voorafgaand aan de ronde tafel vond er een presentatie plaats over de organisatie en producten van het bedrijf,  gevolgd door een zeer interessante rondleiding door het bedrijf. 

Vervolgens hebben we met elkaar (8 personen) gedurende ca. 2 uur interessante discussies gevoerd over vragen als:

  • Plek in organisatie; onafhankelijk van productie-business en/of onderdeel van productie v.w.b. QC activiteiten, zichtbaarheid
  • Verantwoordelijkheden; specificaties producten/ grondstoffen / opvolging afkeur - klantklachten /analysemethoden / QA-borging juist uitvoer analyses-governance rol /kwaliteit teams /kwaliteit rapportages
  • Van volledige controle specificatie items individuele producties naar steekproefsgewijs c.q. Statische Proces Controle (SPC)
  • Kwaliteit status nieuwe en gewijzigde producten (validatie eerste producties, etc.)
  • QA en QC in het licht van de nieuwe ISO-normen
  • Toekomst rol QA/QC in productieorganisatie; van controleur naar adviseur?

Na afloop gaf een ieder te kennen het een zeer interessante en leerzame middag te hebben gevonden om op een dergelijke manier ervaringen en vraagstukken met elkaar te delen en kennis uit te wisselen. De aanwezigen gaven te kennen een dergelijke opzet van een bedrijfsbezoek gecombineerd met een ronde tafel gesprek over een kwaliteitsonderwerp in de toekomst vaker te willen.

 

 

 

0 reacties