Verslag Bedrijfsbezoek UMCG & presentatie interne auditsystematiek

door Minny Aarten - 0 reacties

Jan Noord (Quality Manager) en Ab Dekker (Kwaliteitsadviseur UMC-staf kwaliteit) van UMCG te Groningen ontvingen op 20 april j.l. een tiental leden van de KKNF voor een presentatie en discussie over de opzet en inrichting van hun interne auditsystematiek, gevolgd door een rondleiding in en informatie over het Protonencentrum van het UMCG.

Het programma zag er als volgt uit:
13:30 -14:00: Inloop en Welkom
14:00 -14:30: Presentatie UMCG-organisatie, kwaliteitsmanagement & interne auditsystematiek 
14:30 -15:30: Discussie en uitwisseling informatie
15:30 -16:00: Pauze en wandelen naar het Protonencentrum
16:00 -17:00: Informatie en rondleiding Protonencentrum

UMCG-organisatie
De middag startte met een boeiende uiteenzetting van Ab Dekker over de diensten en organisatie van UMCG.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 12.000 medewerkers werken samen aan zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Onze missie
"Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan."

Onze visie
"We zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen. We verliezen dat belang geen moment uit het oog en luisteren naar wat patiënten zeggen. Zo versterken we onze zorg in het UMCG, maar ook in de hele zorgketen met andere zorgverleners."

"We willen mensen helpen om langer gezond en actief te blijven. Healthy Ageing is onze gemeenschappelijke focus. Daarbij kijken we naar preventie, onderzoeken de oorzaken van veroudering en geven voorlichting over gezondheid, preventie en kwaliteit van leven."

Kwaliteitsmanagement 
Na het introductieverhaal over de UMCG-organisatie werd door Ab Dekker uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement binnen de organisatie.

In 2016 ontving het UMCG als het eerste universitair medisch centrum in Nederland het integrale certificaat volgens het ISO 9001:2008 healthcare (NEN–EN 15224) kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee laat het UMCG zien dat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit jaar gaan ze over op ISO 9001:2015.
Naast het ISO 9001 certificaat heeft het UMCG voor verschillende deelgebieden ook nog andere keurmerken en certificaten.

Interne auditsystematiek
Vervolgens ging de presentatie specifiek in op de PDCA-werkwijze en daarbinnen de Check: de systematiek die binnen UMCG wordt gehanteerd voor het uitvoeren van interne audits.
Aspecten die hierbij aan de orde kwamen: A3-model; eigen basis auditopleiding met als uitgangspunt 'waarderend auditen'; een audit-app waarmee met vragen betreffende kritische issues de praktijk binnen het UMCG wordt ingaan.
Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen en nader in te gaan op de ingebrachte aspecten.
Daarnaast bracht de stelling "Interne audits kosten veel tijd en hebben weinig meerwaarde voor onze organisatie" veel discussie met zich mee.

Ca. 15:45 werd de discussie afgerond waarna wij ons vervolgens naar het Protonencentrum begaven.

Protonentherapie
Als universitair ziekenhuis beschikt het UMCG over de modernste medische apparatuur en technieken. Sinds begin 2018 kunnen patiënten met tumoren worden behandeld in het protonencentrum. Deze vorm van bestraling richt minder schade aan omliggende weefsels aan waardoor er minder kans is op complicaties.

Na een boeiende uiteenzetting over deze therapievorm werden we rondgeleid door het protonencentrum alwaar we een behandelruimte te zien kregen.

Evaluatie
Tegen 17:30 werd de middag afgesloten. Een evaluatie van de middag leverde de volgende resultaten op: men was zeer tevreden over de bedrijfspresentatie, de bespreking van en discussie over diverse auditaspecten. Ook de informatieverstrekking over en rondleiding door het Protonencentrum is als zeer interessant en indrukwekkend ervaren.


 

 

 

 

0 reacties