Webinar De Harada methode

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 27 november heeft Jim Lippens een prikkelende webinar verzorgd voor de KMWB met als onderwerp de Harada Methode. Leden van andere kwalititeitskringen waren ook uitgenodigd hierbij aan te schuiven. Ca. 20 leden namen hieraan deel. Jim Lippens heeft middels een powerpoint-presentatie verteld hoe hij de Harada Methode heeft 'ontdekt' en wat het behelst en tussendoor diverse vragen aan de deelnemers gesteld zodat zij zelf konden ervaren waar het in deze methode om gaat. 

De Harada Methode is een methode voor persoonlijke ontwikkeling en ondersteunend aan het bereiken van jouw persoonlijke en/of professionele doelen of dromen. Naast een methode is het ook een filosofie met een warm hart. Connectie met de ander, met de omgeving is hierbij een basiselement, dat tevens bijdraagt tot een betere, zinvollere wereld.

De Harada methode heeft tot doel individuen “self-reliant” te maken. Een term die in het Engels zoveel rijker is, en waarvoor in het Nederlands minstens 4 omschrijvingen nodig zijn: zelfbewust + zelfstandig + zelfzeker + zelfsturend + …

Zelfsturing is het vermogen van ieder individu om zó goed in iets te worden, dat hij/zij uniek en onvervangbaar wordt. De Harada methode wordt beschouwd als ’s werelds beste dag-tot-dag management systeem en als de enige onderbouwde methode tot zelfsturing.

Wist jij dat het percentage geëngageerde medewerkers in Europa slechts 13% bedraagt? België scoort met 12% net onder het gemiddelde, Nederland haalt slechts 9% (Gallup studie). Als je becijfert dat het verschil in efficiëntie tussen een gemotiveerde en een niet gemotiveerde medewerker 45% bedraagt, hoeft het niet veel uitleg dat ook bedrijven ruime interesse tonen in deze methode.

Organisaties die het welzijn van hun medewerkers belangrijk vinden, die willen (blijven) investeren in de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van hun medewerkers zien het als een win-win, die snel zichtbaar wordt in het bedrijfsresultaat.

De methode gaat dus over persoonlijke ontwikkeling en reikt je een concreet stappenplan aan voor het realiseren van eender welk persoonlijk, groeps- of bedrijfsdoel. Gedurende deze 1-uurs webinar training worden in het kort tal van persoonlijke en groepscases getoond, met als doel het pad naar eigen succes te effenen. Het is ook de enige methode die toont HOE gelijk welke droom of doel te realiseren én tegelijk te waken over balans.

Zelfrealisatie staat trouwens helemaal bovenaan de behoeften-ladder. Het realiseren van doelen zorgt voor de hoogste menselijke voldoening, en leidt uiteindelijk tot persoonlijk geluk. (Maslov)

Aangezien gelukkige medewerkers beter presteren, vaart iedereen er dus wel bij. Vandaar dat de methode ook wel “de menselijke kant van Lean” wordt genoemd, hoewel de methode ook perfect toepasbaar is zonder het Lean-kader. Slimme coaches en organisaties met een vooruitstrevende HR-afdeling kiezen bewust voor “de methode van exponentiële vooruitgang en betrokkenheid”. Het is trouwens dé proactieve zet tegen bore- of burn-outs.

 

Wie is Jim Lippens?

Jim is een veelgevraagd keynote spreker en tevens bedenker van het ‘4D Lean’ model. Dit model visualiseert de verschillende fasen van persoonlijke en organisatieontwikkeling. De Harada methode bevindt zich in het ‘hart’ van het model. “De kunst is om - ieder voor zich – uit te maken wat zijn/haar ideale persoonlijke mix is, samengesteld uit het 2D, 3D en 4D segment. 0D en zeker 1D zijn absoluut te vermijden!”

 

 

 

0 reacties