Workshop Brown Paper Audit met als thema KKNF 2.0 op 16 nov. 2018

door Minny Aarten - 0 reacties

Op16 november 2010 heeft de KKNF samen met het Team van BrownPaperAudit.nl uit Rosmalen een workshop georganiseerd over de methodiek van Brown Paper Audit.

Wat is een Brown Paper audit?
Dit is een auditmethode waarbij mensen die met elkaar samenwerken in een proces, worden uitgenodigd om het proces en de onderliggende procedures uit te werken en te verbeteren op het gebied van samenwerken, het voorkomen van verspillingen en het verhogen van de klantwaarde.

Deze auditvorm leent zich vooral voor processen waarbij meerdere functionarissen of afdelingen betrokken zijn. Daarmee is dit een aanpak die meerdere deelprocessen in één audit kan combineren.

De auditsessie vindt plaats onder begeleiding van een auditor. Op een groot vel bruin papier wordt de audit in een aantal gestructureerde stappen voorbereid, uitgevoerd en vastgelegd. Deelnemers uit één procesketen gaan gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van de werkelijkheid. Het eindresultaat van de audit: duidelijk inzicht en overzicht van de verbeteracties naar prioriteit, risico en oplossend effect.

De Brown Paper Audit is een aanvulling op reguliere interne audits. Het betrekt in grote mate de deelnemers bij het totale bedrijfsproces en helpt om gestructureerd te komen tot de aanpak van knelpunten. Het verschuift de focus van de audit van 'controleren' naar actief verbeteren.

Voor wie is de Brown Paper Audit?
Iedereen die op zoek is naar vernieuwing binnen managementsystemen en auditing.
En heb jij de rol als interne auditor en ben je op zoek naar een verfissende aanpak van interne audits dat helpt om kwaliteitsmanagement aanwezig te laten zijn binnen de totale interne organisatie? Dan is deze aanpak een mooie aanvulling op de bestaande interne audittechnieken.

Ook interessant voor:
Operationeel managers / COO; Kwaliteitsfunctionarissen; Arbo- en Milieufunctionarissen; Kwaliteitsmanagers; Afdelingsmanagers; Projectmanagers; Programmamanagers.

Wat hield de workshop in?
Begonnen werd met het uiteenzetten van de highlights van de Brown Paper Auditmethode door Emiel Kort en Jan-Bert van de Water van BrownPaperAudit.nl Tevens werd ingegaan op een aantal concrete praktijkvoorbeelden en uitwisselingen van eerdere ervaringen met deze methode. Ook wordt ingegaan op succesfactoren van audits.

Vervolgens zijn we zelf een Brown Paper Audit wezen uitvoeren en hebben we ervaren welke vaardigheden nodig zijn om een dergelijke audit te begeleiden. De groep werd verdeeld in drie groepen. Elke groep heeft een ander KKNF-proces geaudit volgens de BPA-methode. Deze processen waren:

Proces 1: organiseren van kwaliteitsactiviteiten; ‘van voorbereiding tot evaluatie’

Proces 2: communicatie en interactie met (potentiele)  leden; ‘bereikbaar en zichtbaar zijn’

Proces 3: interactie met kennis, bedrijven en netwerkpartners; ‘KKNF biedt verbinding’

Per proces zijn de volgende stappen doorlopen.
Begonnen werd met het vaststellen van de hoofdstappen van elk proces.
Vervolgens de procesactiviteiten. Daarna aangeven wat de KKNF goed doet en welke taak/processtap mist of beter kan. Tot slot werd aangegeven welke acties nodig zijn om de verbeteringen mogelijk te maken.

Na de praktijksessie van de drie procesaudits heeft de terugkoppeling van bevindingen, ervaringen en resultaten plenair plaats gevonden. De brown papers werden aan elkaar getoond en nader toegelicht.

Ca. 17:30 werd deze leerzame en inspirerende workshop afgesloten.

De resultaten van deze procesaudits, vermeld op de brown papers worden door het bestuur meegenomen in haar voorstellen naar de leden over de organisatie van de vakkring, het aanbod aan activiteiten, de communicatie en interactie met (potentiële) leden en de interactie met bedrijven en netwerkpartners.

 

0 reacties