Workshop Positiebepaling met het BPM Maturity model

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 16 april j.l. hadden we een inspirerende workshop, verzorgd door Renco Bakker van bureau BPM Consult, over de positiebepaling van een organisatie in het horizontaal organiseren en procesgericht werken.

De workshop vond plaats bij KKNF-lid Empatec in Sneek die hiervoor een mooie ruimte beschikbaar had gesteld.

Renco Bakker, tevens auteur van ‘Management van Processen’ en ‘Horizontaal Organiseren’ is de workshop begonnen met te vertellen over de gedachten achter het BPM Maturity groeimodel, nl. dat horizontaal organiseren een manier is om processen beter te laten verlopen. De organisatiescan hebben zij ontwikkeld om de volwassenheid van het management van processen in een organisatie te beoordelen en vast te stellen hoe procesmanagement versterkt kan worden.

Aansluitend heeft hij 16 ontwikkelgebieden voor een procesgerichte organisatie gepresenteerd. Grondgedachten die ook in de ISO 9001:2015 naar voren komen. Deze 16 ontwikkelgebieden zijn: processlimheid; procesarchitectuur; procesbeschikbaarheid; procesinfrastructuur; teamvolwassenheid; uitdaging; foutenbenadering; overeenstemming; organisatiestructuur; verbeterproces; prestatiebesef; zelforganiserend vermogen; verantwoordelijkheidsgedrag; belangenfocus; leiderschapsfocus; talentbenutting.

Vervolgens heeft een ieder de BPM Maturity Scan uitgereikt gekregen; een A3-matrix bestaande uit de 16 ontwikkelgebieden uitgewerkt op vier niveaus: onvolwassen, beginnend, samenhangend en geïntegreerd. Dit betekent  een beoordeling van de organisatie op 64 tactische niveaus.

Elk ontwikkelgebied werd afzonderlijk door Renco toegelicht aan de hand van de vier niveaus waarna elke aanwezige gevraagd werd dit aspect voor zijn organisatie te beoordelen.

Na het invullen van deze scan op de 16 aspecten ontstond zo voor elke deelnemer een beeld van waar zijn organisatie staat en hoe ´volwassen´ de organisatie is in het procesgericht werken en horizontaal organiseren. We hebben aan het eind van de workshop hierop gezamenlijk gereflecteerd waarbij tevens is aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om de organisatie zich van het ene niveau naar het andere niveau te laten ontwikkelen.

Evaluatie
Uit de gesprekken na afloop van de workshop met een aantal leden als ook uit de evaluatieformulieren blijkt dat men zeer tevreden was over de workshop, de cijfertoekenning ligt in de range 8 - 9+. Diverse keren is aangegeven dat de workshop zeer informatief was, dat de verstrekte informatie over horizontaal organiseren en de toepassing van het BPM zeer interessant en toepasbaar is en dat het model van pas komt met de veranderingscultuur waar menig bedrijf mee te maken heeft. Menigeen geeft te kennen ideeën te hebben opgedaan.

Vervolg
De workshop krijgt een vervolg op 13 juni waar wij op bedrijfsbezoek gaan bij het Meubelbedrijf van Empatec in Franeker. Tijdens dit bezoek wordt nader ingegaan op hun bedrijfsprocesmodel dat samen met BPM Consult is opgezet, de ervaring met de positiebepaling en het toepassen van de uitgangspunten van het horizontaal organiseren bij hun procesherontwerp en het procesgericht werken.

 

 

0 reacties