Kwaliteitskring Noord-Nederland en Flevoland

Wij leveren een bijdrage aan het continu verbeteren van organisaties, in het bijzonder in de regio.

Dit doen wij door het bevorderen van kennis over en toepassen van kwaliteit in een breed perspectief.
Wij kiezen voor de benadering dat het niet organisaties, maar altijd mensen zijn die leren.

Hiertoe bieden wij een platform voor professionals werkzaam op de vakgebieden kwaliteitsmanagement, verandermanagement, duurzaamheid en veiligheid. Een platform dat staat voor kennisdeling, kennisverrijking, interactie en inhoudelijk netwerken.
Wij organiseren daarvoor seminars, themabijeenkomsten, trainingen en workshops op de genoemde gebieden, zowel fysiek als online.

Tijdens bijeenkomsten is er volop gelegenheid om interactief te reageren op de verkregen informatie en met vakgenoten ervaringen uit te wisselen.

Laagdrempelige interactie met vakgenoten is mogelijk in de KKNF WhatsApp groep.

De fysieke bijeenkomsten vinden veelal bij onze leden plaats waardoor er tevens een kijkje in de (kwaliteits)keuken plaatsvindt van aangesloten bedrijven. Leerzaam en inspirerend!

Ook worden regelmatig online themabijeenkomsten in samenwerking met andere regionale kwaliteitskringen georganiseerd. Dit zorgt voor een veelzijdig en ruim aanbod om kennis te delen en op te doen.

Ons motto is:

Samen leren excelleren! Kennis en expertise delen. Voor iedereen die met kwaliteit bezig is.

 

Daarnaast bouwen we aan een gedegen netwerk waar leden de personen kunnen vinden die hen zouden kunnen helpen met de uitdagingen in hun organisatie.

We denken dat kennisoverdracht niet alleen maar een zakelijke component heeft, maar ook gewoon leuk moet zijn. We zoeken dus ook naar leuke manieren om de kennisoverdracht plaats te doen vinden.

Als er leden zijn die een rol willen spelen in de organisatie, op welk gebied dan ook, laat het ons weten! Je bent meer dan welkom.
Te denken valt aan een bedrijfsbezoek bij jouw bedrijf, het voorleggen van organisatievraagstukken aan leden of bespreken van nieuwe ontwikkelingen op kwaliteitsgebied.

De kwaliteit van ons platform bepalen wij met z’n allen!

Het bestuur

September 2024

Bedrijfsbezoek Caparis Foodpack Heerenveen & thema Externe audits
Industrieweg 13, 8444 AS Heerenveen
Logo Comm'ant management systems : people / process / performance
Logo Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Logo A Ware Mozzarella & Cream B.V. Heerenveen
Logo Empatec
Logo Friso Bouwgroep
Logo Coaching Quality
Logo METAWARE
Logo Rijksuniversiteit Groningen Campus & Community
Logo Volkskredietbank Noord-Oost Groningen