Disclaimer


Deze site wordt zo goed mogelijk onderhouden en bewaakt. De KKNF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die ontstaat door gebruik van deze website, op welke manier dan ook.

Indien onjuiste of onethische informatie op de site wordt aangetroffen zullen we zo snel mogelijk actie ondernemen om het te corrigeren, zodra dit we dit vernemen: info@kknf.nl.

Indien misbruik wordt gemaakt van de faciliteiten die de website biedt, behouden we ons het recht voor alle maatregelen te nemen die verder misbruik te voorkomen en eventuele schade te verhalen indien daartoe aanleiding is.

Voor meer informatie: info@kknf.nl.

Het bestuur

December 2021

NNK, online bijeenkomst Sectie Zorg: Digitalisering in de zorg: Wat kan er beter?
NNK: Online Bijeenkomst: Platform HBO: Wat leren we van de kwaliteitsafspraken?
Annulering Seminar omtrent omtrent Onderwijs en Kwaliteit met rondleiding door NHL Stenden Hogeschool (evt. met diner)
SKL: Webinar: Corporate Sustainability Reporting
Logo Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Logo Friso Bouwgroep
Logo Coaching Quality
Logo METAWARE
Logo Certe Medische Diagnostiek & Advies
Logo Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen
Logo Empatec