Algemeen

kwaliteit startpagina: http://kwaliteit.startpagina.nl/
kwaliteit startkabel: http://kwaliteit.startkabel.nl/
Kwaliteit volgens Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
INK-model volgens Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/INK-model
Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) volgens Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization

Kwaliteitskringen: http://www.kwaliteitskringennederland.nl

Kwaliteitsnormen, certificering, controle en inspectie

Raad van Accreditatie: http://www.rva.nl/

CIIO: https://www.ciio.nl/

Deltacon ISC: http://www.deltacon.nl/

DNV Benelux: http://www.dnv.nl/
Eerland Web: http://www.eerlandweb.nl/
Gastec - certificeerder: http://www.gastec.nl/
HKZ Zorgsector: http://www.hkz.nl/

TÜV Rheinland Quality: http://www.tno-quality.com/

TÜV Nederland: http://www.tuv.nl/
NEN: http://www2.nen.nl/
Knooble: http://www.knooble.com/
ISO: http://www.iso.org/

Stichting Milieukeur: http://www.smk.nl/

IRCA - auditors certificering: http://www.irca.org/
KBBL: http://www.kbbl.nl/
KIWA - certificeerder: http://www.kiwa.nl/
Certificatie Kennisintensieve Dienstverlening: http://www.certiked.nl/

Kwaliteitsmodellen

Balanced scorecard: http://www.balanced-scorecard.nl/
INK: http://www.ink.nl/
HKZ: http://www.hkz.nl/
EFQM: http://www.efqm.org/

Haccp: http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-food/dossier/haccp