Webinar De Harada methode

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 27 november heeft Jim Lippens een webinar verzorgd voor de KMWB met als onderwerp de Harada Methode. Leden van andere kwalititeitskringen waren ook uitgenodigd hierop in te loggen. Ca. 20 mensen waren aangeschoven bij deze webinar. Jim Lippens heeft middels powerpoint-presentatie verteld hoe hij de Harada Methode heeft 'ontdekt' en wat het behelst.

Bedrijfsbezoek Ruma Rubber en rondetafelgesprek over werkwijzen CI's bij nieuwe ISO-normen

door Minny Aarten - 0 reacties

Roel Schaafsma (QAE Manager) van Ruma Rubber te Hoogeveen ontving op 16 maart 2018 een tiental leden van de KKNF voor een bedrijfspresentatie gevolgd door een ronde tafel bijeenkomst over uitwisselen van ervaringen die de leden hebben met de werkwijzen van de certificerende instanties ten aanzien van de nieuwe ISO-normen voor kwaliteit en milieu.