Bedrijfsbezoek Empatec Meubel rondom het thema procesgericht werken

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 13 juni j.l. hebben we een inspirerende kringbijeenkomst gehad bij de meubelfabriek van Empatec in Franeker. Deze bijeenkomst was het vervolg op de Workshop Positiebepaling met het BPM Maturity model. Bij Empatec hebben we gehoord, gezien en besproken hoe deze procesgerichte bedrijfsvoeringsstijl in de praktijk kan werken. Klik hier voor een verslag van dit bezoek.

Workshop Brown Paper Audit met als thema KKNF 2.0 op 16 nov. 2018

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 16 nov. j.l. heeft de KKNF samen met het team van BrownPaperAudit.nl een workshop georganiseerd over de methodiek van een Brown Paper Audit. De trainers Emiel Kort en Jan-Bert van de Water van BrownPaperAudit.nl startten de workshop met een korte uiteenzetting van inhoud en opzet van deze manier van auditen. Vervolgens is er geoefend met deze auditaanpak, toegepast op een drietal KKNF-processen. De workshop is als zeer leerzaam en inspirerend ervaren. De resultaten van de praktijksessie neemt het bestuur mee in haar voorstellen naar de leden over de organisatie van de vakkring, het aanbod aan activiteiten, de communicatie en interactie met (potentiële) leden en de interactie met bedrijven en netwerkpartners.

Webinar De Harada methode

door Minny Aarten - 0 reacties

Op 27 november heeft Jim Lippens een webinar verzorgd voor de KMWB met als onderwerp de Harada Methode. Leden van andere kwalititeitskringen waren ook uitgenodigd hierop in te loggen. Ca. 20 mensen waren aangeschoven bij deze webinar. Jim Lippens heeft middels powerpoint-presentatie verteld hoe hij de Harada Methode heeft 'ontdekt' en wat het behelst.

Bedrijfsbezoek Ruma Rubber en rondetafelgesprek over werkwijzen CI's bij nieuwe ISO-normen

door Minny Aarten - 0 reacties

Roel Schaafsma (QAE Manager) van Ruma Rubber te Hoogeveen ontving op 16 maart 2018 een tiental leden van de KKNF voor een bedrijfspresentatie gevolgd door een ronde tafel bijeenkomst over uitwisselen van ervaringen die de leden hebben met de werkwijzen van de certificerende instanties ten aanzien van de nieuwe ISO-normen voor kwaliteit en milieu.